Projekt R: Nasbírejte 260 perel a loď Kamikaze R máte jistou!

Obecné novinky
493 079

AKTUALIZACE: Vyslyšeli jsme vaše hlasy! Překročíte-li daný základní cíl a nasbíráte celkem 260 perel, torpédoborec Kamikaze R je váš jakmile Projekt R skončí - a to vše bez nutnosti spoléhat se na šanci! Samozřejmě, pokud se na takový úkol necítíte a nasbíráte minimálně 150 perel, stále máte šanci jeden z 2 000 kousků vyhrát v náhodném losování. Zhluboka se nadechněte a začněte lovit ony perly Projektu R!

PŘIPOJTE SE K PROJEKTU

Konstrukční plány proslaveného japonského torpédoborce Kamikaze jsme našli ležet v hlubinách. Admiralita plánuje využít tento vzácný dokument a obnovit loď ve hře World of Warships do plné slávy. Všechny kapitány proto žádáme, aby během svých plaveb na širých mořích sbírali perly a přispívali do společné pokladnice. Pokud vše půjde dobře, rozdáme účastníkům akce dva tisíce lodí. Všichni na palubu!

Jakmile komunita dosáhne 10 milionů, admiralita bude moci rekonstruovat Kamikaze a postaví 2 000 kusů, které budou náhodně distribuovány mezi účastníky akce s alespoň 150 perlami nasbíranými na svém účtu.

Chcete-li se zúčastnit akce Projekt R, musíte:

Toto je jedinečná příležitost, kdy se můžete stát součástí komunitní virtuální rekonstrukce legendární lodi. Nenechte si tuto šanci proklouznout prosolenými prsty!

PROJEKT R ve zkratce:

ZAPOJTE se do projektu společně s celou evropskou komunitou ve hře World of Warships

SBÍREJTE perly plněním misí a náročných cílů

PŘISPÍVEJTE nasbíranými perlami k dosažení společných milníků a konečného cíle

ZÍSKEJTE VÝHODY ze svých vlastních individuálních úspěchů na širých mořích získáváním kreditů, maskování a prémiového zboží

REKONSTRUUJTE slavný japonský torpédoborec Kamikaze a získejte šanci zakotvit ho ve svém přístavu!

 

PŘIPOJTE SE K PROJEKTU

Sledujte globální průběh na speciální webové stránce soutěže, která vám vždy zajistí přesné aktualizace a informace o tom, jak blízko jste konečnému cíli obnovení slavného Kamikaze!

ZAČÁTEK PROJEKTU R 18. ledna
KONEC PROJEKTU R 24. února

Na bojová stanoviště!