Aktualizace 0.7.5. - americké křižníky

Herní aktualizace
124 083

Vývojářský tým World of Warships by se rád omluvil za nejednoznačné znění v poznámkách o aktualizaci, které mohlo způsobit jistý zmatek ohledně bonusových míst získaných za vyměněné americké křižníky. Brzy přidáme 1 až 3 místa v přístavu těm hráčům, kteří vlastnili různé kombinace zmíněných lodí v jejich přístavech. Tudíž pokud jste měli páry stylu Cleveland+Pensacola, Pensacola+New Orleans nebo New Orleans+Baltimore tak obdržíte jedno další místo v přístavu za tyto zmíněné kombinace.

Poznámky k aktualizaci 0.7.5 500 MB

[Local date widget here]

S vydáním aktualizace 0.7.5 spouštíme nový cyklus věnovaný americkým křižníkům. Jako výchozí bod nabídneme vylepšení stávajících lodí, a v následující aktualizaci zavedeme alternativní linii lodí.

Americké křižníkySbírka a kampaňBojové rozhraníVyvážení hryAzur LaneZvukZměny obsahuDalší vylepšení

Principy nahrazení lodí

Obecným principem je, že „hráči o nic nepřijdou“.

 • Loď, která byla nahrazena, zůstane hráči k dispozici (v jeho přístavu, pokud byla zakoupena, a ve vyzkoumaném stavu, pokud byla vyzkoumána).
 • Náhradní loď bude k účtu hráče připsána spolu s místem v přístavu (pokud byla nahrazená loď zakoupena) nebo bude vyzkoumána (pokud byla nahrazená loď vyzkoumaná).
 • Nahrazení modulů bude provedeno připsáním podobných modulů pro novou loď k hráčovu účtu, nebo náhradou nákladů na moduly v ZK (připsaných k nové lodi) a kreditech.
 • Pro nahrazenou loď se specializace jejího velitele změní na loď odpovídající úrovně ve standardní větvi. Pro náhradní loď bude naverbován nový velitel s bonusovými ZK.
 • Jestliže byla na nahrazenou loď použita permanentní kamufláž, zůstane použita na této lodi a na hráčův účet bude přidána nová permanentní kamufláž (pro přidanou loď).

Statistiky hry pro křižníky Cleveland, Pensacola, New Orleans a Baltimore budu rozděleny. Statistiky pro nové verze lodí budou počítány od začátku.

Pozor! Až se aktualizace 0.7.5 dostane na živé servery, budou mít všichni hráči šanci ke splnění následující mise: Odehrajte jednu bitvu libovolného typu s křižníkem VI. úrovně Pensacola, abyste získali 190 000 elitních ZK velitele. To vám umožní snadno přerozdělit body schopností velitele, nebo přeškolit velitele křižníku VI. úrovně Cleveland na novou loď. Bojovou misí bude možné splnit od 29. června. Pozor, tato mise není viditelná v seznamu misí!

Vícezáložkový widget

Pokud jste vyzkoumali křižník VI. úrovně Here is the ship : usa : Cleveland , tak budete mít vyzkoumaný křižník VI. úrovně Pensacola a křižník VIII. úrovně Cleveland. Křižník VI. úrovně Here is the ship : usa : Cleveland bude z účtu odstraněn i se všemi svými moduly.

 • Křižník VI. úrovně Pensacola bude mít vyzkoumané moduly podobné těm na křižníku Here is the ship : usa : Cleveland . Na křižníku VIII. úrovně Cleveland budou vyzkoumány pouze základní moduly.

Hráči, kteří již Here is the ship : usa : Clevelandmají, dostanou:

 • Křižník VI. úrovně Pensacola (ve stejné konfiguraci jako Here is the ship : usa : Cleveland ). Všechny zkušenosti velitele i křižníku Here is the ship : usa : Cleveland budou přesunuty na křižník VI. úrovně Pensacola.
 • Hráči také dostanou křižník VIII. úrovně Cleveland v základní konfiguraci a velitele s 8 body schopností pro tuto loď.

Kamufláže: Pokud máte standardní permanentní kamufláž pro Here is the ship : usa : Cleveland , tak dostanete standardní trvalou kamufláž pro křižník VI. úrovně Pensacola a standardní trvalou kamufláž pro křižník VIII. úrovně Cleveland.

 • Pokud již jakoukoliv z trvalých kamufláží máte, bude váš duplikát vyměněn za náhradu v kreditech v částce odpovídající jeho ceně v dublonech.
 • Hráči kteří mají novoroční permanentní kamufláž pro Here is the ship : usa : Cleveland dostanou pouze trvalou kamufláž „Nový rok“ pro křižník VIII. úrovně Cleveland.

Pokud měl váš křižník VI. úrovně Here is the ship : usa : Cleveland vyzkoumaný nejlepší modul 152 mm/47 Mk16, bude mít váš nově přidaný křižník VI. úrovně Pensacola připsaných 7200 ZK. Pokud byl modul zakoupen, 580 000 bude připsáno na váš účet.

Pokud jste vyzkoumali křižník VII. úrovně Here is the ship : usa : Pensacola , tak budete mít po aktualizaci vyzkoumaný křižník VII. úrovně New Orleans. VII. úroveň Here is the ship : usa : Pensacola bude z účtu odstraněn i se všemi svými moduly.

 • Křižník VII. úrovně New Orleans bude mít vyzkoumané moduly podobné těm na křižníku Here is the ship : usa : Pensacola .

Hráči, kteří již křižník VII. úrovně mají, dostanou Here is the ship : usa : Pensacola :

 • Křižník VII. úrovně New Orleans (ve stejné konfiguraci jako Here is the ship : usa : Pensacola ). Všechny ZK velitele a lodě získané s křižníkem Here is the ship : usa : Pensacola budou přesunuty na křižník VII. úrovně New Orleans.
 • Hráči také dostanou křižník VI. úrovně Pensacola v základní konfiguraci a velitele se 6 body schopností pro tuto loď.

Kamufláže: Pokud máte standardní permanentní kamufláž pro Here is the ship : usa : Pensacola , tak dostanete standardní trvalou kamufláž pro křižník VII. úrovně New Orleans a standardní trvalou kamufláž pro křižník VI. úrovně Pensacola.

 • Pokud již jakoukoliv z trvalých kamufláží máte, bude váš duplikát vyměněn za náhradu v kreditech v částce odpovídající jeho ceně v dublonech.

Pokud měl váš křižník VII. úrovně Here is the ship : usa : Pensacola vyzkoumaný nejlepší modul 203 mm/55 Mk14, bude mít váš nově přidaný křižník VII. úrovně New Orleans připsaných 12000 ZK. Pokud byl modul zakoupen, 980000 bude připsáno na váš účet.

Pokud jste již vyzkoumali křižník VIII. úrovně Here is the ship : usa : New Orleans , dostanete vyzkoumaný křižník VIII. úrovně Baltimore. Křižník VIII. úrovně Here is the ship : usa : New Orleans bude z účtu odstraněn i se všemi svými moduly.

 • Křižník VIII. úrovně Baltimore bude mít vyzkoumané moduly podobné těm na křižníku Here is the ship : usa : New Orleans .

Hráči, kteří již křižník VIII. úrovně Here is the ship : usa : New Orleans mají, dostanou:

 • Křižník VIII. úrovně Baltimore (ve stejné konfiguraci jako Here is the ship : usa : New Orleans ). Všechny zkušenosti velitele i křižníku Here is the ship : usa : New Orleans budou přesunuty na křižník VIII. úrovně Baltimore.
 • Hráči také dostanou křižník VII. úrovně New Orleans v základní konfiguraci a velitele se 7 body schopností pro tuto loď.

Kamufláže: Pokud máte standardní permanentní kamufláž pro Here is the ship : usa : New Orleans , tak dostanete standardní trvalou kamufláž pro křižník VIII. úrovně Baltimore a standardní trvalou kamufláž pro křižník VII. úrovně New Orleans.

 • Pokud již jakoukoliv z trvalých kamufláží máte, bude váš duplikát vyměněn za náhradu v kreditech v částce odpovídající jeho ceně v dublonech.
 • Pokud jste měli blahopřejnou trvalou kamufláž pro Here is the ship : usa : New Orleans , tak dostanete standardní trvalou kamufláž pro křižník VII. úrovně New Orleans.

Pokud měl váš křižník VIII. úrovně Here is the ship : usa : New Orleans vyzkoumaný nejlepší modul 203 mm/55 Mk14, bude mít váš nově přidaný křižník VIII. úrovně Baltimore připsaných 20 000 ZK. Pokud byl modul zakoupen, 1 570 000. bude připsáno na váš účet.

Pokud jste vyzkoumali křižník IX. úrovně Here is the ship : usa : Baltimore , dostanete vyzkoumaný křižník IX. úrovně Here is the ship : usa : Buffalo po aktualizaci. Křižník IX. úrovně Here is the ship : usa : Baltimore bude z účtu odstraněn i se všemi svými moduly.

 • Křižník IX. úrovně Here is the ship : usa : Buffalo bude mít vyzkoumané moduly podobné těm na křižníku Here is the ship : usa : Baltimore .

Hráči, kteří již křižník IX. úrovně Here is the ship : usa : Baltimore mají, dostanou:

 • Křižník IX. úrovně Here is the ship : usa : Buffalo (ve stejné konfiguraci jako Here is the ship : usa : Baltimore ). Všechny velitelské ZK a ZK lodě Here is the ship : usa : Baltimore budou přesunuty na křižník IX. úrovně Here is the ship : usa : Buffalo .
 • Hráči také dostanou křižník VIII. úrovně Baltimore v základní konfiguraci a velitele s 8 body schopností pro tuto loď.

Kamufláže: Pokud máte standardní permanentní kamufláž pro Here is the ship : usa : Baltimore , tak dostanete standardní trvalou kamufláž pro křižník IX. úrovně Here is the ship : usa : Buffalo , a standardní trvalou kamufláž pro křižník VIII. úrovně Baltimore.

 • Pokud již jakoukoliv z trvalých kamufláží máte, bude váš duplikát vyměněn za náhradu v kreditech v částce odpovídající jeho ceně v dublonech.

Pokud měl váš křižník IX. úrovně Here is the ship : usa : Baltimore vyzkoumaný nejlepší modul 203 mm/55 Mk15, váš nově přidaný křižník IX. úrovně Here is the ship : usa : Buffalo získá 27 500 ZK. Pokud byl modul zakoupen, 2 400 000 bude připsáno na váš účet.

Všechna namontovaná vylepšení, kamufláže, signály a spotřební doplňky budou z nahrazených lodí odmontovány a uloženy v inventáři.

Pokud by se některá z lodí měla vydávat několikrát (např. když má hráč obě lodě Here is the ship : usa : Cleveland a Here is the ship : usa : Pensacola , tak se k jeho účtu loď Pensacola připíše dvakrát: Pensacola + Cleveland a New Orleans + Pensacola), tak hráč dostane loď v konfiguraci stanovené v pravidlech nahrazení, velitele, místo v přístavu a náhradu v kreditech, která se bude rovnat nákupní ceně lodě v základní konfiguraci, bez ohledu na všechny dostupné slevy.

Kombinace lodí

 • Pokud si hráč pořídil křižník VI. úrovně Here is the ship : usa : Cleveland a křižník VII. úrovně Here is the ship : usa : Pensacola pak bude na jejich účet připsán bonus o výši 2 950 000.
 • Pokud hráč již dříve zakoupil křižník VII. úrovně Here is the ship : usa : Pensacola a křižník VIII. úrovně Here is the ship : usa : New Orleans pak bude na jejich účet připsán bonus o výši 5 570 000.
 • Pokud hráč již dříve zakoupil křižník VIII. úrovně Here is the ship : usa : New Orleans a křižník IX. úrovně Here is the ship : usa : Baltimore pak bude na jejich účet připsán bonus o výši 8 900 000.

Bonusy udělované výměnou za duplikáty kamufláží

 • Pokud je k hráčovu účtu připsán duplikát kamufláže pro loď VI. úrovně, pak bude za takový duplikát vyplacena částka ve výši 1 500 000
 • Pokud je k hráčovu účtu připsán duplikát kamufláže pro loď VII. úrovně, pak bude za takový duplikát vyplacena částka ve výši 3 000 000
 • Pokud je k hráčovu účtu připsán duplikát kamufláže pro loď VIII. úrovně, pak bude za takový duplikát vyplacena částka ve výši 4 500 000

Here is the ship : usa : ClevelandHere is the ship : usa : PensacolaHere is the ship : usa : New OrleansHere is the ship : usa : Baltimore

Tím pádem, pokud pokud v momentě vydání aktualizaci máte Here is the ship : usa : Cleveland , Here is the ship : usa : Pensacola , Here is the ship : usa : New Orleans a Here is the ship : usa : Baltimore s namontovanými nejlepšími moduly a zakoupenými trvalými kamuflážemi, tak se celková výše kreditů, které vám budou vyplaceny jako náhrada za přesun lodí v rámci výzkumu, bude rovnat částce 31 950 000

Nová sbírka a nová kampaň

Aktualizace 0.7.5 není jen o lodích. Nabídneme vám tematickou kampaň a sbírku, které budou ve hře trvale k dispozici.

Splňte „Udeřte tvrdě! Udeřte rychle! Udeřte často!“

Příběh kampaně se točí okolo vojenské kariéry amerického admirála Williama Halseyho. K jejímu dokončení budete potřebovat lodě VIII. či vyšší úrovně, a některé úkoly budou vyžadovat pouze americké lodě vybraných typů. Splněním úkolů získáte celou řadu užitečných odměn, včetně superkontejnerů udělovaných za dokončení závěrečných úkolů. Jakmile překonáte poslední úkol závěrečné mise, tak dostanete jedinečného velitele jménem William Halsey s 15 body schopností, talenty a pamětní nášivkou.

Ve hře se William Halsey bude pyšnit schopnostmi, talenty a specialitkami:

Schopnost „Expert nabíječ“:

 • -75 % (namísto -50 %) k době nabíjení děl při změně typu granátu.

Schopnost „Zkušený střelec“:

 • +3 stupně/s (namísto 2,5 stupňů/s) k rychlosti otáčení děl s ráží do 139 mm včetně;
 • +1°/s k rychlosti otáčení děl s kalibrem do 0.7 mm / +1°/s k otáčení děl s kalibrem větším než 139 mm

Talent „Udeřte tvrdě“. Po získání úspěchu „Spojenec“ získá loď velitele Halseyho:

 • -20 % k době nabíjení hlavní baterie.
 • -20 % k době servisování letadel letadlových lodí.
 • -10 % k době nabíjení torpéd.

Talent „Udeřte rychle“. Po získání úspěchu „Dvojitý úder“ získá velitel Halsey:

 • -10 % ke standardní vzdálenosti detekce (v případě několikanásobného získání úspěchu v rámci jedné bitvy se bonus sčítá!).

Sbírka „Americké křižníky“

Sbírka je poměrně rozsáhlá a nabízí k nasbírání 48 předmětů. Včetně:

 • Stylizovaných obrázků amerických křižníků od Here is the ship : usa : St. Louis z roku 1907 po Here is the ship : usa : Des Moines z roku 1948;
 • Historicky význačnou americkou námořní výzbroj, jako je dvouhlavňová 152mm věž Mark 16 nebo protiletadlový kulomet M2 Browning;
 • Medaile za zásluhy vydávané americkým námořnictvem, jako jsou „Medaile cti“ nebo medaile „Stříbrná hvězda“.
 • Nášivky (jako sběratelské předměty) specializací, jako jsou „Pomocník dělostřelce“ nebo „Operátor radaru“.

Sestavení dílčích sbírek vám dá přístup k sadě alternativních barevných vzorů pro standardní spotřební a trvalé kamufláže amerických lodí, a také možnost vyvěsit na nich druhou vlajku. Každá dílčí sbírka Každá z dílčích sbírek bude věnována pouze jednomu typu lodí.

Sekce sbírkyOdměna
Křižníky, počátek 20. století – 30. léta Druhá vlajka na všechny křižníky USA
Křižníky, 40. léta 20. století Druhá vlajka na všechny americké bitevní lodě
Hlavní baterie Druhá vlajka na všechny americké letadlové lodě
Protiletadlová děla Druhá vlajka na všechny americké torpédoborce
Nejvyšší ocenění Další barva na kamufláže amerických křižníků
Řády a medaile Další barva na kamufláže amerických bitevních lodí
Bojové specializace Další barva na kamufláže amerických letadlových lodí
Jiné specializace Další barva na kamufláže amerických torpédoborců

 

Svou sbírku můžete dávat dohromady tak dlouho, dokud jste do ní „zapojeni“, to znamená, dokud je na obrazovce sbírky aktivované tlačítko „Sebrat“. Pokud se rozhodnete pokračovat v jiné trvalé sbírce, tak se váš postup v rámci sbírky „Americké křižníky“ pozastaví, dokud výše zmíněné tlačítko znovu nestisknete. Když je možnost „Sebrat“ pro tuto sbírku zapnutá, budou se v každodenních kontejnerech objevovat sběratelské předměty.


Tímto však americké šílenství v žádném případě nekončí a jako další věc budeme spouštět první část maratonu bojových misí, ve kterém konečnou odměnu představuje prémiový křižník VII. úrovně Here is the ship : usa : Indianapolis .

Většina „Amerických“ kontejnerů bude hlavně k dispozici jako odměna za úspěšné splnění misí maratonu. Ty mohou navíc kromě spotřební kamufláže „Stars 'n Stripes“ a speciálních ekonomických signálů také obsahovat bojové mise, které vám, jakmile je úspěšně splníte, přinesou přímo do vašich přístavů prémiová plavidla, počínaje loděmi Here is the ship : usa : Sims a Here is the ship : usa : Monaghan po Here is the ship : usa : Atlanta a Here is the ship : usa : Kidd . Touto cestou se dá také získat nově vybavený vyzkoumatelný Cleveland a příslušná pamětní nášivka. Každá z těchto misí může padnout pouze jednou. Pokud již výše zmíněné lodě máte, tak dostanete velitele, místo v přístavu a bonus v kreditech. Uvědomte si prosím, že bojové mise na tyto lodě budou k dispozici pouze v období od 1. června do 20. srpna 2018.

Více podrobností o podmínkách maratonu najdete v článku věnovaném červnovým bojovým misím.

Rozhraní bitvy: Informace

Ve hře bude nyní k dispozici nová stuha „Odhalil“. Nová stuha se vydává, když odhalíte loď poprvé, nebo ji znovu odhalíte poté, co byla po alespoň 90 sekund času bitvy neodhalena. Úkoly v kampani budou příslušným způsobem upraveny: podmínka „Buďte první, kdo odhalí X nepřátelských lodí“ bude nahrazena za požadavek na získání X stuh „Odhalil“. Jakékoliv úkoly, které již probíhají před spuštěním aktualizace, budou po instalaci aktualizace automaticky dokončeny.

Navíc nyní všichni hráči uvidí, jaký typ pum, zda AP či HE , nesou v bitvě spojenecké a nepřátelské střemhlavé bombardéry. Nové ikony budou viditelné v herním světě i na minimapě.

Aby hraní bylo příjemnější, bude na minimapě zobrazené uzamčené cíle a povedou k nim linky. Díky srovnání svého vektoru s vektorem nepřátelské lodi budete schopni efektivněji střílet.

Nepatrně jsme vylepšili linie na minimapě tak, aby byly tenčí a lépe se hodily k celkovému uživatelskému rozhraní bitvy.

Změny vyvážení hry

Pro zlepšení kompetitivních výhod a celkové bojové efektivity proti ostatním jedinečným velitelům získá Jamamoto Isoroku následující posílené schopnosti:

Zkušený střelec:

 • +3 stupně/s (namísto 2,5 stupňů/s) k rychlosti otáčení děl s ráží do 139 mm včetně;
 • +1 stupeň/s (namísto 0,7 stupňů/s) k rychlosti rotace děl s ráží nad 139 mm.

„Preventivní údržba“:

 • -45 % (namísto -30 %) k riziku vyřazení modulů.

Schopnost lodi Here is the ship : usa : Indianapolis namontovat spotřební doplněk „Přehledový radar“ s dosahem 9,9 km mění tuto loď v poněkud jedinečného zástupce prémiových lodí na VII. úrovni. Tomuto těžkému křižníku však často chybí pohyblivost potřebná k rychlým reakcím na měnící se podmínky v bitvě. Z toho důvodu se v aktualizaci 0.7.5 změní doba potřebnou k otočení kormidla lodi a rychlost otáčení jejích hlavních věží, díky čemuž bude tato loď obratnější a zajímavější k řízení, zatímco zůstane na stejné úrovni s americkým těžkým křižníkem New Orleans:

 • Doba potřebná k otočení kormidla se snížila z 9,1 na 8,4 s;
 • Rychlost rotace věže se zvýšila z 6,0 na 7,0 stupňů/s

Statistky bodů ve scénáři „Nejzazší hranice“ byly poupraveny tak, aby byla úroveň obtížnosti vhodnější pro většinu hráčů.

Spolupráce s Azur Lane

Máme dobré zprávy pro hráče, kteří mají rádi anime! Spouštíme společný projekt s Azur Lane, což je mobilní hra populární v Asii. V rámci této spolupráce připluje do World of Warships sedm velitelů jedinečným dabingem, společně s třemi pamětními vlajkami a spotřební kamufláží. Odměnami za splnění řetězce misí jsou: velitel, který stane u kormidla bitevní lodě Nelson a spotřební maskovací vzory Azur Lane. Další velitelé a pamětní vlajky budou k dispozici v prémiovém obchodě.

Vylepšení zvuku

Po přepnutí na „Vysoká“ a „Ultra“ nastavení zvuku budou k dispozici nové zvukové efekty:

 • V přístavu „Námořní základna“ jsme přidali zvuky vlaků, aut, jeřábů a letadel, která létají po obloze. Továrny na konstrukci torpédoborců budou také vyluzovat hluk;
 • V přístavu „Filipíny“ se dají zaslechnout zvuky kostelního zvonu;
 • V přístavu „Dunkerk“ hráči uslyší zvuky prolétajících bombardérů a vzdálené zvuky bombardování;
 • V přístavu „Černé moře“ jsme přidali zvukové efekty pro aktivity na náměstí;
 • V přístavu „Hamburg“ jsme přidali zvukové efekty pro letadla létající po nebi, kostely a proplouvající lodě;
 • V přístavu „Kronštadt“ jsme přidali zvuky pro letadla, ohňostroje a lodě, a také pro racky létající po nebi;
 • V přístavu „Londýn“ nyní půjdou zaslechnout ohňostroje a kolotoče;
 • V přístavu „Marseille“ jsme přidali zvuky pro letadlo, kostel a lodě;
 • V přístavu „Zipangu“ jsme přidali zvuky letadlům a lodím;
 • Lodě v přístavu „New York“ budou nyní také vyluzovat zvuky;
 • Na mapu „Arktida“ byly přidány zvukové efekty letadel.

„Nízká“ nastavení zvuku byla dále zoptimalizována tak, aby uvolnila ještě více zdrojů. Z toho budou mít největší prospěch PC sestavy běžící na 32bitovém operačním systému s omezenými zdroji RAM. Při výběru této možnosti budou zvuky lodních motorů ztišeny a zvuky prostředí vypnuty.

Následující jedinečné trvalé kamufláže budou mít individuální zvukové vzory pro hlavní a sekundární děla, protiletadlové děla a lodí sirény:

 • Paris (Here is the ship : france : République );
 • Alldestroyer (Here is the ship : germany : [Großer Kurfürst] );
 • Hellcarrier (Here is the ship : japan : [Hakuryu] );
 • Galaxy (Here is the ship : usa : Des Moines );
 • Norma (Here is the ship : uk : Minotaur );
 • Zaya (Here is the ship : japan : [Zao] );
 • Aurora (Here is the ship : ussr : [Moskva] );
 • Flyfire (Here is the ship : usa : [Gearing] );
 • Blue Aster (Here is the ship : germany : Z-52 );
 • Rasputin (Here is the ship : ussr : Imperator Nikolai I ): zvukový efekt protiletadlových děl této lodi zůstává beze změny.

V přístavu „Kronštadt“ je k dispozici alternativní soundtrack na pozadí.

Změny obsahu

Ve hře se objeví 32 nových, fotbalem inspirovaných nášivek. Ohledně dalších novinek sledujte naši oficiální webovou stránku a zjistíte, jak tyto lahůdky získat!

Přidali jsme nový počáteční symbol pro nášivky „Dělostřelectvo“, který vyobrazuje dva zkřížené kanóny.

S vydáním aktualizace 0.7.5 sovětský křižník Here is the ship : ussr : Kronshtadt bude možné v herním klientovi zakoupit za 750 000 volných ZK

Kamufláže „Panna Orleánská“ a „Replublika“ pro lodě Here is the ship : france : Richelieu a Here is the ship : france : Gascogne již nebude možné zakoupit přes herního klienta.

Další vylepšení a opravy

Vydali jsme drobnou aktualizaci k systému prevence nesportovního chování. Nyní, když hráč hráčova torpéda zasáhnou zasáhne spojeneckou loď, bude tomuto hráči uděleno zrcadlové poškození teprve poté, co obdrží varování o poškozování spojenců. Okamžité udělení zrcadlového poškození za zásahy torpéd občas vedlo k situacím, kdy tým ztratil dva hráče najednou, což zjevně nepřispělo k šanci tohoto týmu na vítězství.

Kouřové clony budou nyní viditelné z jakékoliv vzdálenosti, bez ohledu na nastavení grafiky či konfiguraci hardwaru. Dříve mohla být sekvence vykreslování, která platila pro kouřové clony, narušena, a díky tomu byl použitý kouř při pohledu dalekohledem neviditelný.

 • Byl opraven problém, který mohl zvýšit dosah odhalení lodí po vypuštění „Pozorovacího letounu“, ještě před vypálením na zvýšenou vzdálenost.
 • Byl opraven problém, který způsoboval nesprávné zobrazení pohybu spojenecké lodě, když tuto loď sledoval hráč, jehož vlastní loď byla zničena.
 • Jakmile hráčova loď, která je uzamčena nepřátelskou lodí, zmizí z dohledu na déle než čtyři sekundy, tak bude z této lodi uzamčení na cíl odstraněno. Dříve by uzamčení na cíl na lodi zůstalo, dokud by nebyla uzamčena jiná loď, a nezmizelo by ani poté, co by se loď hráče na značnou dobu ztratila z dohledu.

Do WGC je přidána nová možnost jak spouštět World of Warships. „Spustit hru s výchozím nastavením“ resetuje všechna nastavení uživatele, než spustí hru.

Byla přidána drobná zdokonalení v modelech a texturách následujících lodí:

 • Here is the ship : ussr : Budyonny
 • Here is the ship : uk : Leander

V souvislosti s nahrazením křižníků v americkém výzkumu měníme následujícím způsobem boty řízené lodě v operacích:

 • V operaci „Obrana námořní stanice Newport“ bude spojenecká Pensacola nahrazena lodí Here is the ship : usa : Helena ;
 • V operaci Nejzazší hranice, nepřátelé Here is the ship : usa : Pensacola , Here is the ship : usa : Cleveland a Here is the ship : usa : New Orleans budou nahrazeni Here is the ship : usa : Indianapolis , Here is the ship : usa : Dallas a Cleveland.

Drobné opravy:

 • Změnily se ikony pro prémiové spotřební doplňky. Nyní budou prémiové spotřební doplňky označeny dodatečnou ikonou, díky které půjdou snadněji rozeznat od standardních spotřebních doplňků.
 • Nesprávné oznámení o tom, že rychlá klávesa pro aktivaci hlasových zpráv není nastavena, se už nebude nadále zobrazovat.
 • Byl přepracován popis ohledně nemožnosti vstoupit do bitvy, když vaše divize obsahuje provinilce, který má zakázaný vstup do určitého typu bitev.
 • Byla opravena zřídka se vyskytující chyba, která způsobovala nesprávné odpálení torpéd.
 • Bylo opraveno nesprávné zobrazení pozadí v okně výběru vlajky pro lodě Panasie a Commonwealthu.
 • Byla opravena chyba, díky které nebylo možné přejít do chatu divize, když jste divizi založili či do ní vstoupili během bitvy.
 • Byla opravena chyba, které měnila status hráče v systému prevence nesportovního chování po odpojení od serveru.

HTML kód