Představujeme aktualizaci 0.5.15

Herní aktualizace
175 356

Subtitles in our supported languages are also available by clicking on the icon in the bottom-right corner.

Aktualizace 0.5.15 přináší kampaně vyvinuté z bojových misí, posily pro IJN a dynamické divize, ale je toho samozřejmě mnohem více!

Poznámky k aktualizaci 0.5.15

Aktualizace je plánována na 1. prosince a na servery bude nahrávána od 04:30 do 06:30 SEČ. Během této doby bude herní server nedostupný.

Rychlá navigace:  Kampaně  I  Japonské torpédoborce  I Dynamické divize I Kontejnery I Epicentrum I Pevnosti I Mapy a místa I  Nový obsah k testování  I  Opravy  I  Menší změny a vylepšení

Kampaně

 

Do hry byly přidány kampaně. Díky kampaním bude hra nyní daleko rozmanitější a novým hráčům pomůže pochopit drobné detaily hry. Zkušení hráči si zase naopak budou moci vyzkoušet, co umí, a získávat tím hodnotné odměny.

 

 • Kampaň sestává ze sady misí, které je nutné postupně splnit
 • Každá mise zahrnuje běžné úkoly a koncové úkoly, které je nutné splnit v bitvách:
  • K dokončení odpovídajících misí musí být splněny koncové úkoly
  • Běžné úkoly umožňují získat za splnění špendlíky. Ty potřebujete k odemknutí finálních úkolů.

   • Úkol můžete dokončit několikrát a pokaždé obdržíte špendlíky.
   • Současně lze provádět dva (s prémiovým účtem tři) úkoly
   • Pokud jste v bitvě splnili požadavky mise, ale opustili jste bitvu před jejím skončením a odebrali misi z okna v přístavu, mise nebude splněna.
   • Mezitím vás čekají lákavé odměny za splnění určitých úkolů. Odměny mají nejčastěji podobu signálů, spotřebních předmětů, kreditů a tak dále. Tyto průběžné odměny se vydávají pouze jednou.

  • Plánujeme udělit velkou koncovou odměnu, jakmile je kampaň dokončena
  • Kampaně mohou být dostupné permanentně, nebo pouze po určitou omezenou dobu
  • Tato funkce bude dostupná od 8. úrovně účtu. Signály, které byly předtím dostupné od této úrovně služebního záznamu, a všechny další prvky na následujících úrovních budou posunuty o úroveň výše. Kvůli tomu jsme do služebního záznamu přidali 13. úroveň.

 

Po vydání verze 0.5.15 budou hráčům dostupné dvě kampaně:

 

 • Permanentní kampaň s názvem Vítězství je věda: Tato dlouhá kampaň je určena novým hráčům, kterým pomůže ovládnout různé jemné detaily hry. Používání různých zbraní, hraní s různými typy lodí, používání vylepšení, zvyšování úrovní velitelů, boj za ovládnutí klíčových oblastí – všechny tyto a mnohé další herní prvky a aspekty budou roztříděny do jednoduchých úkolů. Po splnění této kampaně obdrží hráč koncovou odměnu – sedm dní prémiového účtu.
 • Permanentní kampaň Čestná služba: Tuto relativně krátkou, ale náročnou kampaň můžete splnit pouze s loděmi vysokých úrovní. Úkoly v této kampani se soustřeďují zejména na rozvoj osobních dovedností, zvyšování bojové výkonnosti a prohlubování týmové práce. Konečnou odměnou za splnění této kampaně bude prémiový japonský torpédoborec VI. úrovně Shinonome plus jeho velitel (s deseti body schopností).

 

Hráči se budou moci blíže seznámit s obsahem a kritérii všech aktuálně dostupných kampaní, misí a úkolů skrze odpovídající nabídku ve hře (tato nabídka bude dostupná po odemčení 8. úrovně služebního záznamu).

S představením kampaní byly mise v klientovi přejmenovány na „bojové mise“ a mise kampaní se budou nazývat „mise“.

Japonské torpédoborce

Ke zlepšení hratelnosti japonských torpédoborců jsme přidali jejich alternativní větev a zároveň změnili několik existujících japonských torpédoborců, včetně několika změn jejich HE granátů (změny granátů se netýkají prémiových japonských torpédoborců).

 

Standardní větev

Umikaze, II. úroveň

 • 120-mm Mk3 HE granáty nyní udělují 1700 poškození namísto 2000, šance na zapálení snížena z 8 % na 7 %.

 

Wakatake, III. úroveň

 • Odstraněna torpéda Type 6. Hráči museli tento modul vyzkoumat a zakoupit, aby mohli postupovat dále. Nicméně tento modul neposkytoval žádné zásadní zvýšení bojového výkonu lodi.
 • 120-mm Type 1 HE granáty nyní udělují 1700 poškození namísto 2000, šance na zapálení snížena z 8 % na 7 %.

 

Isokaze, IV. úroveň

 • Doba nabíjení hlavní baterie byla zvýšena (z 10 na 12 sekund)
 • Změněny technické vlastnosti torpéd Type 92:

  • Rychlost torpéda byla snížena (ze 68 na 57 uzlů)
  • Poškození způsobené torpédem bylo sníženo (ze 14 400 na 10 833 bodů)
  • Doba nabíjení torpédometů snížena (z 47 na 42 sekundy)
 • Tyto změny jsme museli provést, abychom snížili jeho výkon v bitvě, který byl předtím nadmíru vysoký vzhledem k protějškům.
 • 120-mm Type 1 HE granáty nyní udělují 1700 poškození namísto 2000, šance na zapálení snížena z 8 % na 7 %.

 

Mutsuki, V. úroveň

 • Tato loď byla přesunuta z VI. na V. úroveň a její technické vlastnosti byly značně přepracovány (prakticky je to nová loď).

 

Fubuki, VI. úroveň

 • Tato loď byla přesunuta z VIII. na VI. úroveň a její technické vlastnosti byly značně přepracovány (prakticky je to nová loď).

 

Akatsuki, VII. úroveň

 • Tato nová loď nahrazuje loď Hatsuharu.

 

Kagero, VIII. úroveň

 • Tato loď byla přesunuta z IX. na VIII. úroveň a její technické vlastnosti byly značně přepracovány (prakticky je to nová loď).

 

Yugumo, IX. úroveň

 • Tato nová loď nahrazuje loď Kagero.

 

Shimakaze, X. úroveň

 • 127-mm Type 1 HE granáty nyní udělují 1800 poškození namísto 2100, šance na zapálení snížena z 9 % na 7 %.
 • Doba nabíjení hlavních děl snížena z 7 sekund na 6 sekund. Poškození za minutu je stejné, jako tomu bylo ve verzi 0.5.14.

 

Složení alternativní větve

Alternativní větev zahrnuje lodě V. až VIII. úrovně (lodě IX. a X. úrovně budou přidány později; ve verzi 0.5.15 je poslední lodí v této větvi torpédoborec VIII. úrovně Akizuki). Nové lodě v této větvi mají silné dělostřelectvo a snížený počet torpédometů (v porovnání s loděmi ve standardní větvi). Mohou používat spotřební doplněk posilovač dobíjení torpéd (dostupný od VI. úrovně). Tyto lodě jsou určeny pro agresivnější styl hry. Jejich hlavní děla jsou v porovnání s podobnými děly sovětskými či americkými slušná a umožňují hráčům častěji se pouštět do otevřených střetů s nepřátelskými loděmi.

 

Minekaze, V. úroveň

 • Tato loď byla přesunuta do alternativní větve
 • 120-mm Type 1 HE granáty nyní udělují 1700 poškození namísto 2000, šance na zapálení snížena z 8 % na 7 %.
 • Doba nabíjení hlavní baterie byla snížena:

  • Pro 120 mm/45 Type3 – z 12,6 na 10,9 sekundy
  • Pro 120 mm/45 Type3 (B) – z 10,5 na 10 sekund
 • Změněny technické vlastnosti torpéd Type 92:

  • Rychlost torpéda byla snížena (ze 68 na 57 uzlů)
  • Poškození způsobené torpédem bylo sníženo (ze 14 400 na 10 833 bodů)
  • Doba nabíjení torpédometů snížena (z 47 na 42 sekundy)
 • Tyto změny byly nutné k tomu, aby mohla loď dobře zastávat svou novou roli.

 

Hatsuharu, VI. úroveň

 • Tato loď byla přesunuta z VII. na VI. úroveň a její technické vlastnosti byly značně přepracovány (prakticky je to nová loď).

 

Shiratsuyu, VII. úroveň

 • Toto je nově přidaná loď.

 

Akizuki, VIII. úroveň

 • Toto je nově přidaná loď.

 

Principy nahrazení lodí

Obecným principem je, že hráči o nic nepřijdou:

 

 1. Loď, která byla nahrazena, zůstane hráči dostupná (v přístavu, pokud byla zakoupena, nebo ve vyzkoumaném stavu)
 2. Nahrazující loď bude přidána na účet hráče společně s místem pro loď (pokud byla nahrazená loď zakoupena), nebo bude vyzkoumána (pokud byla nahrazená loď pouze vyzkoumána)
 3. Výměna modulů bude provedena způsobem přidáním podobných modulů nové lodi na účet hráče nebo náhradou jejich nákladů ve ZK (přidaných k nové lodi) a kreditů
 4. U nahrazené lodi bude specializace velitele změněna na loď odpovídající úrovně ve standardní větvi. U druhé lodi bude hráči na účet přidán nový kapitán společně s místem v rezervách a bonusovými ZK velitele
 5. Jestliže byla na nahrazenou loď použita permanentní kamufláž, zůstane použita na této lodi a na hráčův účet bude přidána nová permanentní kamufláž (pro přidanou loď).

 

Podrobná pravidla nahrazení lodí

Podrobný seznam pravidel nahrazení lodí najdete v tomto dodatku.

Dynamické divize

Na obrazovku nahrávání bitvy a obrazovku s výsledky bitvy (zobrazuje se po bitvě pomocí klávesy [Tab]) byla přidána záložka „Divize“. Tato záložka vám umožní rychle vytvořit divizi, pozvat hráče do divize nebo podat žádost o členství v již existující divizi.

K dokončení určitých misí, které vyžadují účast v divizi, musí být hráč v divizi na konci bitvy (tzn. v moment zobrazení výsledků bitvy). Divize se může skládat i z jednoho hráče (pokud ostatní hráči divizi opustí během bitvy). Jestliže hráč opustí během bitvy divizi a nepřipojí se k jiné nebo nevytvoří novou, nesplní tím daný úkol, zatímco hráči, kteří v divizi zůstali, jej splní.

 

 • Divize s pouze jedním členem, která byla vytvořena v přístavu, bude při vstupu do bitvy odstraněna
 • Dynamická divize s jedním členem bude odstraněna po bitvě
 • Když jsou dynamické divize vytvořeny nebo rozpuštěny, zobrazí se v bitevním chatu daného týmu odpovídající oznámení
 • Velitel divize může divizi zamknout, tak aby do ní mohli vstupovat jen hráči pozvaní velitelem
 • Dynamické divize jsou dostupné pouze pro kooperativní a náhodné bitvy
 • Maximální počet divizí je šest u náhodných bitev a tři u kooperativních
 • Pozvánka k připojení do dynamické divize může být poslána přes postranní týmový panel
 • Časová prodleva mezi poslanými pozvánkami tomu stejnému hráči se bude po každém odmítnutí prodlužovat. Hodnoty prodlevy: 15, 45 a 150 sekund
 • Hráči mohou vypnout příjem pozvánek do dynamických divizí v záložce „Divize“ (toto nastavení se uloží)
 • Hráč může současně obdržet až tři pozvánky
 • Po zničení své lodi nemůže hráč provádět operace s dynamickými divizemi (s výjimkou opuštění divize)
 • Během bitev bude dynamická divize vytvořena pouze až po uplatnění následujícího pravidla matchmakeru: „počet divizí v proti sobě bojujících týmech nesmí být odlišný o více než jednu“
 • U dynamických divizí funguje podobně jako u běžných divizí interní hlasový chat.

 

Ostatní aktualizace

Kontejnery

Při sebrání kontejneru se nyní bude brát ohled na prémiové lodě, které již hráč vlastní. Pokud kontejner obsahuje prémiovou loď, kterou hráč již vlastní, bude tato nahrazena jinou, náhodně vybranou lodí. Navíc v případě, že hráč již vlastní všechny lodi, které lze z kontejnerů získat, tak získá bonus (v dublonech) odpovídající ceně lodi v sebraném kontejneru.  U propagačních lodí je tento bonus fixní. U lodí, které jsou dostupné k zakoupení, je tento bonus roven aktuální ceně lodi (zobrazené v herním klientu) pro daný server v daném regionu (tedy nikoliv podle ceny v prémiovém obchodě). Podívejme se na dva případy lodí, které je možné zakoupit, abychom lépe pochopili princip, jak to funguje:

 

1. Již vlastníte všechny lodě, které lze získat pomocí kontejnerů, a nyní jste z kontejneru získali loď Tirpitz. Tirpitz je momentálně nabízen v herním klientu se slevou 15 % (nezáleží na prémiovém obchodě). V tomto případě obdržíte bonusovou částku v hodnotě původní ceny mínus sleva: 10 625 dublonů, nikoliv 12 500.

 

2. Již vlastníte všechny lodě, které lze získat pomocí kontejnerů, a nyní jste z kontejneru získali loď Scharnhorst. Scharnhorst je momentálně nabízen v prémiovém obchodě se slevou 15 %. Nicméně v herním klientu žádná sleva není, protože tato loď není ve vašem regionu nabízena skrze herního klienta k zakoupení. V tomto případě obdržíte bonusovou částku v hodnotě původní ceny, 9 500 dublonů.

 

Epicentrum

V režimu Epicentrum budou nyní hranice sektoru vyznačeny plnou vymezovací čárou.

 

Pevnosti

Herní režim Pevnosti byl dočasně vypnut, kvůli technickým problémům s parametry budov.

 

Mapy a lokace

 • Zdokonalený vzhled petrohradského přístavu a krajiny mapy Nový úsvit. Provedeny lehké úpravy objektů krajiny na mapě Průliv.
 • Opraveny různé chyby v petrohradském přístavu, ale také u následujících map: Souostroví, Průliv, Moře štěstěny, Arktida, Pohoří, Nový úsvit, Atlantik, Trojzubec, Sousedé, Ústí a Střepy.

 

Fyzikální model

Vylepšený model fyziky pro zničené lodě. Zásadně jsme snížili pravděpodobnost, že ve hře dojde k následujícím událostem:

 

 • „Vyskočení“ zničených lodí z vody
 • Nesprávné chování v případě několika lodí zničených na stejném místě
 • „Škubání“ malých lodí, když jsou zničeny taranováním
 • Otáčení vraku lodi, když byla tato zničena během manévrování

 

Permanentní kamufláž

Vizuál permanentní kamufláže křižníku Minotaur vylepšen.

Přidány permanentní kamufláže pro následující lodi: Pensacola, Akatsuki, Yugumo, Shiratsuyu, a Akizuki.

 

Pensacola, Akatsuki, a Shiratsuyu:

 

 • -3 % k dosahu odhalení z moře
 • +4 % k maximálnímu rozptylu granátů nepřítele útočícího na vaši loď
 • +50 % ke zkušenostem získaným v bitvě
 • -5 % k nákladům na opravu lodi po bitvě
 • Cena kamufláže: 2 000 dublonů.

 

Akizuki:

 

 • -3 % k dosahu odhalení z moře
 • +4 % k maximálnímu rozptylu granátů nepřítele útočícího na vaši loď
 • +50 % ke zkušenostem získaným v bitvě
 • -10 % k nákladům na opravu lodi po bitvě
 • Cena kamufláže: 3 000 dublonů

 

Yugumo:

 

 • -3 % k dosahu odhalení z moře
 • +4 % k maximálnímu rozptylu granátů nepřítele útočícího na vaši loď
 • +100 % ke zkušenostem získaným v bitvě
 • -20 % k nákladům na opravu lodi po bitvě
 • Cena kamufláže: 4 000 dublonů.

 

Odlesky

Přidáno nastavení grafiky „Přídavné odlesky (SSR)“. Toto nastavení má za cíl zlepšit kvalitu odlesků:

 

 • Snižuje blikání odlesků, když se pohybuje kamera
 • Zvyšuje kvalitu odlesků při pohledu kamery zblízka a přidává chybějící odlesky do pozadí

 

Nový obsah k testování

Přidány nové lodě k testování vývojáři a supertestery.

 

Vyzkoumatelné německé torpédoborce:

 

 • V-25 na II. úrovni
 • G-101 na III. úrovni
 • V-170 na IV. úrovni
 • T-22 na V. úrovni
 • Ernst Gaede na VI. úrovni
 • Leberecht Maass na VII. úrovni
 • Z-23 na VIII. úrovni
 • Z-46 na IX. úrovni
 • Z-52 na X. úrovni

 

Prémiové lodě:

 

 • Sovětský křižník III. úrovně Oleg
 • Německý křižník VI. úrovně Admiral Graf Spee
 • Americká bitevní loď IX. úrovně Missouri

 

Opravené chyby

 

 • Opraveno několik vzácně se vyskytujících chyb, kdy herní klient neočekávaně spadl během bitvy
 • Opraveno několik vzácně se vyskytujících chyb, kdy herní klient neočekávaně spadl během zobrazení obrazovky s výsledky bitvy nebo v přístavu
 • Opravena vzácně se vyskytující chyba, při které když hráč vlastnil pouze lodě I. úrovně, ukazovalo se oznámení, že není dostatek zkušeností pro výzkum lodě, přestože zkušeností na výzkum bylo dostatečně
 • Opravena chyba, kvůli které nedocházelo k oznámení, že základna nebo klíčová oblast byla označena za cíl pomocí klávesy rychlé zprávy (výchozí klávesa je F3)
 • Opravena chyba, při které na záložce Hodnosti hráčského profilu se neotevírala obrazovka se statistikami Hodnocených bitev po kliknutí na „Vaše nejvyšší hodnost tuto sezónu“
 • Opravena chyba, při které se podrobné informace o bojové misi ukazovaly nesprávně po přepnutí do zobrazení Podrobnosti
 • Opravena chyba, při které se neshodovaly barva pruhu výdrže lodi s číselnou hodnotou výdrže u dynamických ikon lodí
 •  Aktualizovány obrazovky nahrávání bitvy pro některé mapy
 • Opravena chyba s aktualizací informací o automatickém doplnění spotřebních doplňků, když hráč již měl jisté množství těchto doplňků
 • Opravena chyba, kdy se otevírala obrazovka s kontejnery po bitvě, když hráč vstoupil do této bitvy v divizi, zatímco byla tato obrazovka aktivní
 • Opravena vzácně se vyskytující chyba, kdy herní klient zůstal zamrzlý v procesu nahrávání bitvy
 • Opravena chyba, kdy se okno herního klienta ukrylo pod lištou úloh systému Windows poté, co bylo toto okno během bitvy minimalizováno a poté maximalizováno
 • Opravena vzácně se vyskytující chyba u grafických karet Intel, kde docházelo k blikání černé obrazovky po změně nastavení MSAA vyhlazování
 • Opravena chyba způsobující neaktivní tlačítko na reset schopností velitele i když bylo zaplaceno požadované množství dublonů
 • Opravena náhodně se vyskytující chyba, způsobující pád herního klienta, pokud je spuštěn se starými ovladači karty nVidia
 • Opravena chyba, kdy byly texty v záložce modulů v přístavu nesprávně zobrazeny
 • Opravena chyba kdy nebyla v přehledu v přístavu zobrazena úroveň lodě
 • Opravena chyba, kdy se lanoví lodí při pohledu proti slunci či vodní hladině nezobrazovalo
 • Opravena chyba kdy nebyl správně zobrazen násobič zkušeností v obrazovce odměn
 • Opravena chyba kdy loď nebyla zobrazena v dříve nastaveném filtru na přehledové liště v přístavu 

 

Menší vylepšení

 

 • Pensacola: u nejlepšího trupu byla na hlavní věže přidána protiletadlová děla. Výsledkem je, že poškození protileteckou výzbrojí v poloměru účinku 2 km se zvýšilo z 54 na 61 bodů. Navíc byla pozice kamery pro tuto zbraňovou skupinu opravena tak, aby vzala v potaz přidaná protiletadlová děla. Tato kamera bude nyní v trochu vyšší poloze


Dodatek: Podrobná pravidla nahrazení lodí

Lodě

Mutsuki

 • Jestliže hráč vyzkoumal loď Mutsuki VI před vydáním aktualizace, tak Fubuki VI a Mutsuki V plus její trup (B) budou vyzkoumány; nerozdělené zkušenosti lodi dostupné na Mutsuki VI budou převedeny na Fubuki VI
 • Jestliže hráč zakoupil Mutsuki VI před vydáním aktualizace, pak všechna vylepšení, signály, vlajky a spotřební doplňky umístěné na ní budou demontovány a uloženy ve skladu; Mutsuki VI plus všechny na ní namontované moduly budou odstraněny z hráčova účtu; na hráčův účet přibude Mutsuki V společně s místem pro loď; na hráčův účet bude přidána loď Fubuki VI

 

Fubuki

 • Jestliže hráč vyzkoumal loď Fubuki VII před vydáním aktualizace, tak Kagero VIII, Fubuki VI a trup (B) pro Akatsuki VII budou vyzkoumány; nerozdělené zkušenosti lodi dostupné na Fubuki VIII budou převedeny na Kagero VIII
 • Jestliže hráč zakoupil Fubuki VIII před vydáním aktualizace, pak všechna vylepšení, signály, vlajky a spotřební doplňky umístěné na ní budou demontovány a uloženy ve skladu; Fubuki VIII plus všechny na ní namontované moduly budou odstraněny z hráčova účtu; na hráčův účet přibude Fubuki VI společně s místem pro loď; na hráčův účet bude přidána loď Kagero VIII

 

Kagero

 • Jestliže hráč vyzkoumal loď Kagero IX před vydáním aktualizace, tak Yugumo IX, Kagero VIII a trup (B) pro Kagero VIII budou vyzkoumány; nerozdělené zkušenosti lodi dostupné na Kagero IX budou převedeny na Yugumo IX
 • Jestliže hráč zakoupil Kagero XI před vydáním aktualizace, pak všechna vylepšení, signály, vlajky a spotřební doplňky umístěné na ní budou demontovány a uloženy ve skladu; Kagero XI plus všechny na ní namontované moduly budou odstraněny z hráčova účtu; na hráčův účet přibude Kagero VIII společně s místem pro loď; na hráčův účet bude přidána loď Yugumo IX

 

Hatsuharu

 • Jestliže hráč vyzkoumal loď Hatshuharu VII před vydáním aktualizace, tak Akatsuki VII, Hatshuharu VI a trup (B) pro Fubuki VI budou vyzkoumány; nerozdělené zkušenosti lodi dostupné na Hatsuharu VII budou převedeny na Akatsuki VII
 • Jestliže hráč zakoupil Hatsuharu VII před vydáním aktualizace, pak všechna vylepšení, signály, vlajky a spotřební doplňky umístěné na ní budou demontovány a uloženy ve skladu; Hatsuharu VII plus všechny na ní namontované moduly budou odstraněny z hráčova účtu; na hráčův účet přibude Hatsuharu VI společně s místem pro loď; na hráčův účet bude přidána loď Akatsuki VII

 

Minekaze

 • Jestliže hráč vyzkoumal Minekaze před vydáním aktualizace, ale nevyzkoumal loď Mutsuki, pak bude vyzkoumána Mutsuki a Isokaze se systémem řízení palby Type 4 mod 2. Nepoužitá zkušenost bude přesunuta na Mutsuki.
 • Jestliže hráč zakoupil Minekaze před vydáním aktualizace, ale nevyzkoumal loď Mutsuki, pak bude tato loď přidána na jeho účet i s místem v přístavu. Nepoužitá zkušenost bude přesunuta na Mutsuki. 

 

Kombinace lodí

 • Jestliže hráč zakoupil Mutsuki VI a Fubuki VIII před vydáním aktualizace, pak bude na jeho účet připsán bonus 3 100 000 kreditů
 • Jestliže hráč zakoupil Fubuki VIII a Kagero IX před vydáním aktualizace, pak bude na jeho účet připsán bonus 9 040 000 kreditů
 • Jestliže hráč zakoupil Mutsuki VI, Fubuki VIII a Kagero IX před vydáním aktualizace, pak bude na jeho účet připsán bonus 12 140 000 kreditů

 

Velitelé,

 • Jestliže měl hráč velitele se specializací na Mutsuki VI před vydáním aktualizace, pak bude tento velitel přeškolen na Fubuki VI. Navíc bude na hráčův účet přidán velitel s 10 000 zkušenostmi velitele a specializací na Mutsuki V plus místo v rezervách
 • Jestliže měl hráč velitele se specializací na Fubuki VIII před vydáním aktualizace, pak bude tento velitel přeškolen na Kagero VIII. Navíc bude na hráčův účet přidán velitel s 15 000 zkušenostmi velitele a specializací na Fubuki VI plus místo v rezervách
 • Jestliže měl hráč velitele se specializací na Kagero IX před vydáním aktualizace, pak bude tento velitel přeškolen na Yugumo IX. Navíc bude na hráčův účet přidán velitel s 35 000 zkušenostmi velitele a specializací na Kagero VIII plus místo v rezervách
 • Jestliže měl hráč velitele se specializací na Hatsuharu VII před vydáním aktualizace, pak bude tento velitel přeškolen na Akatsuki VII. Navíc bude na hráčův účet přidán velitel s 15 000 zkušenostmi velitele a specializací na Hatshuharu VI plus místo v rezervách
 • Měl-li hráč před aktualizací nějakého velitele se specializací pro Minekaze, pak budou tito velitelé přetrénováni jako specialisté v ovládání Mutsuki. Nádavkem bude hráči přidán slot v rezervách a velitel se specializací pro Minekaze, který má 10 000 zkušeností

 

Permanentní kamufláž

 • Jestliže hráč zakoupil permanentní kamufláž pro Hatsuharu VII před vydáním aktualizace, bude tato kamufláž odstraněna z hráčova účtu; na hráčův účet budou jako náhrada přidány permanentní kamufláže pro Hatsuharu VI a Akatsuki VII
 • Jestliže hráč zakoupil permanentní kamufláž pro Fubuki VIII před vydáním aktualizace, bude tato kamufláž odstraněna z hráčova účtu; na hráčův účet budou jako náhrada přidány permanentní kamufláže pro Kagero VIII a Fubuki VII
 • Jestliže hráč zakoupil permanentní kamufláž pro Kagero IX před vydáním aktualizace, bude tato kamufláž odstraněna z hráčova účtu; na hráčův účet budou jako náhrada přidány permanentní kamufláže pro Yugumo IX a Kagero VIII

 

Moduly

Vzhledem k faktu, že každá loď ve hře má unikátní sadu modulů, některé moduly se mohou po změnách ve výzkumu stát zastaralými. Takovéto zastaralé moduly mohou buď být vyměněny za ekvivalentní moduly (které budou vyzkoumané a zakoupené zdarma) pro nové lodi, nebo bude vrácena jejich hodnota v kreditech a zkušenostech lodi. Vrácení zkušeností je poskytováno v případech, kdy odpovídající modul byl vyzkoumán před vydáním aktualizace. Vrácení kreditů je poskytováno za každý modul, který byl namontován na loď nebo uložen ve skladu před vydáním aktualizace.

 

 

 

Loď ve verzi 0.5.14

Modul ve verzi 0.5.14

Výměna/Vyplacení

Wakatake, III. úroveň

Torpéda Type 6

1 600 zkušeností lodi bude přidáno k Wakatake III, 95 000 kreditů bude přidáno na hráčův účet

Mutsuki

Děla 120 mm/45 Type3

4 200 zkušeností lodi bude přidáno k Fubuki VI, 320 000 kreditů bude přidáno na hráčův účet

GFCS (Úprava systému řízení palby) Type 6 mod. 2

Ekvivalentní modul pro Fubuki VI

Trup (B) pro Mutsuki VI

4 200 zkušeností lodi bude přidáno k Fubuki VI, 320 000 kreditů bude přidáno na hráčův účet

Trup (C) pro Mutsuki VI

7 300 zkušeností lodi bude přidáno k Fubuki VI, 570 000 kreditů bude přidáno na hráčův účet

Type8 mod. 2 torpéda

Ekvivalentní modul pro Fubuki VI

Hatsuharu VII

Trup (B) pro Hatsuharu VII

Ekvivalentní modul pro Akatsuki VII

Type90 mod. 1 torpéda

Ekvivalentní modul pro Akatsuki VII

GFCS (Úprava systému řízení palby) Type 7 mod. 2

Ekvivalentní modul pro Akatsuki VII

Fubuki VIII

Trup (B) pro Fubuki VIII

14 000 zkušeností lodi bude přidáno ke Kagero VIII, 1 100 000 kreditů bude přidáno na hráčův účet

Trup (C) pro Fubuki VIII

Ekvivalentní modul pro Kagero VIII

Děla 127 mm/50 Type3

10 000 zkušeností lodi bude přidáno ke Kagero VIII, 850 000 kreditů bude přidáno na hráčův účet

Type90 mod. 2 torpéda

18 500 zkušeností lodi bude přidáno ke Kagero VIII, 1 600 000 kreditů bude přidáno na hráčův účet

Type93 mod. 2 torpéda

Ekvivalentní modul pro Kagero VIII

GFCS Type9 mod. 2

Ekvivalentní modul pro Kagero VIII

Kagero IX

Trub (B) pro Kagero IX

21 000 zkušeností lodi bude přidáno k Yugumo IX, 1 600 000 kreditů bude přidáno na hráčův účet

Trub (C) pro Kagero IX

Ekvivalentní modul pro Yugumo IX

Torpéda Type 93

24 000 zkušeností lodi bude přidáno k Yugumo IX, 2 200 000 kreditů bude přidáno na hráčův účet

Torpéda Type F3

Ekvivalentní modul pro Yugumo IX

GFCS Type8 mod. 2

Ekvivalentní modul pro Yugumo IX

 

V případě, že lodě jsou přidány dvakrát, počet míst v přístavu není dvojnásobný. Hráč obdrží počet míst v přístavu rovných rozdílu v počtu lodí mezi verzemi 0.5.14 a 0.5.15.

Příklad 1: Hráč vlastnil Mutsuki, Hatsuharu, Fubuki, a Kagero. Po vydání aktualizace obdrží Mutsuki, Fubuki, Hatsuharu, Akatsuki, Kagero a Yugumo, dle pravidel nahrazení. Rozdíl v počtu lodí je dvě, hráč tedy navíc obdrží dvě místa v přístavu.

Příklad 2: Hráč vlastnil Mutsuki, Hatsuharu a Kagero, a po vydání aktualizace obdrží Mutsuki, Fubuki, Hatsuharu, Akatsuki, Kagero, a Yugumo dle pravidel nahrazení. Rozdíl v počtu lodí je tři, hráč tedy navíc obdrží tři místa v přístavu.