Lista zmian 0.5.16.1

  • Naprawiono usterkę, która powodowała awaryjne wyłączenie klienta po zmianie kąta jednorurowej wyrzutni torpedowej.
  • Naprawiono usterkę, która powodowała awaryjne wyłączenie klienta po przełączeniu z wyrzutni torped na działa głównej baterii.
  • Naprawiono usterkę, która wywoływała niepotrzebny dźwięk alarmu w trybie Epicentrum.
  • Naprawiono usterkę powodującą odtwarzanie ścieżki dźwiękowej zwycięstwa po bitwie w porcie.
  • Naprawiono usterkę, która powodowała niedostępność Wytwornicy dymu natychmiast po zakończeniu jej czasu odświeżenia.
  • Leningrad: poprawiono niewłaściwe rozmieszczenie uzbrojenia przeciwlotniczego.
  • Wprowadzono drobne poprawki do ilustracji w tle kampanii.