Dasza przedstawia wersję 0.7.5

Aktualizacje
124 083

Zespół programistów World of Warships chciałby przeprosić za niejednoznaczne sformułowanie w opisie aktualizacji 0.7.5. Wprowadzało ono w błąd jeśli chodzi o kwestię przydzielania miejsce w porcie za zastąpione krążowniki USN. Wkrótce dodamy od 1 do 3 miejsc graczom, którzy mieli różne kombinacje wspomnianych okrętów w swoich portach, więc gdybyś miał pary takie jak Cleveland + Pensacola, Pensacola + Nowy Orlean lub Nowy Orlean + Baltimore, otrzymalibyście 1 dodatkowe miejsce na dowolne takie połączenie.

Lista zmian 0.7.5 – 500 MB

[Local date widget here]

Wraz z wejściem aktualizacji 0.7.5 rozpoczynamy nowy cykl dla amerykańskich krążowników. Najpierw zaoferujemy ulepszenia istniejących okrętów, a w następnej aktualizacji wprowadzimy alternatywną gałąź okrętów.

Amerykańskie krążownikiKolekcja i kampaniaInterfejs bitwyRównoważenie gryAzur LaneDźwiękZmiany w zawartościInne poprawki

Zasady zamiany okrętów

Ogólna zasada brzmi „gracze niczego nie tracą”.

 • Wymieniony okręt pozostanie dostępny dla gracza (w porcie, jeśli został kupiony, lub możliwy do kupienia, jeśli był tylko zbadany).
 • Okręt go zastępujący zostanie dodany do konta gracza wraz z miejscem w porcie (jeśli wymieniany okręt był już kupiony) lub będzie zbadany (jeśli wymieniany okręt był już zbadany).
 • Zamiana modułów będzie polegała na dodaniu podobnych modułów dla nowego okrętu do konta gracza lub zostaną one zrekompensowane w kredytach i PD (dodanych do nowego okrętu).
 • Dowódca wymienianego okrętu zostanie przeszkolony na okręt tego samego poziomu w standardowej gałęzi. Nowy dowódca z bonusowymi PD zostanie zrekrutowany do zastępującego okrętu.
 • Jeśli na wymienianym okręcie zamontowany był kamuflaż, nie zostanie on usunięty, a na koncie gracza pojawi się nowy stały kamuflaż dla nowego okrętu.

Statystyki gry dla krążowników Cleveland, Pensacola, New Orleans i Baltimore zostaną podzielone. Statystyki dla nowych ról okrętów będą zbierane do początku.

Uwaga! Gdy wprowadzona zostanie aktualizacja 0.7.5, wszyscy gracze będą mieć szansę na wypełnienie następującej misji bojowej: stocz jedną bitwę dowolnego typu krążownikiem VI poziomu Pensacola, by zdobyć 190 000 elitarnych PD dowódcy. Pozwoli to na rozdzielenie umiejętności dowódcy lub przeszkolenie dowódcy z krążownika VI poziomu Cleveland na nowy okręt. Misja ta dostępna będzie począwszy od 29 czerwca. Pamiętajcie, że ta misja nie jest widoczna z poziomu listy misji!

Widżet wielozakładkowy

Jeśli krążownik VI poziomu Here is the ship : usa : Cleveland był zbadany, gracz otrzyma zbadany krążownik VI poziomu Pensacola i krążownik VIII poziomu Cleveland. Krążownik VI poziomu Here is the ship : usa : Cleveland zostanie usunięty z konta wraz ze wszystkimi modułami.

 • Krążownik VI poziomu Pensacola pojawi się wraz ze wszystkimi modułami podobnymi do tych, jakie były zbadane dla Here is the ship : usa : Cleveland . Dla VIII-poziomowego Cleveland zbadane będą tylko podstawowe moduły.

Gracze, którzy mają już krążownik VI poziomu Here is the ship : usa : Cleveland , otrzymają:

 • Krążownik VI poziomu Pensacola (w ten samej konfiguracji, co Here is the ship : usa : Cleveland ). Wszyscy dowódcy i PD zdobyte krążownikiem Here is the ship : usa : Cleveland przeniesiona będą na krążownik VI poziomu Pensacola.
 • Gracze otrzymają również krążownik VIII poziomu Cleveland w podstawowej konfiguracji i dowódcą z 8 punktami umiejętności.

Kamuflaże: Jeśli gracz posiada standardowy, stały kamuflaż dla Here is the ship : usa : Cleveland , to dostanie taki również do VI-poziomowej Pensacoli i VIII-poziomowego Cleveland.

 • Jeśli gracz posiada dowolny stały kamuflaż, otrzyma zamiast niego rekompensatę w kredytach o równowartości jego kosztu w dublonach.
 • Gracze, którzy mają kamuflaż noworoczny dla Here is the ship : usa : Cleveland , otrzymają stały kamuflaż noworoczny jedynie dla krążownika Cleveland VIII poziomu.

Jeśli Twój krążownik VI poziomu Here is the ship : usa : Cleveland miał zbadany moduł 152 mm/47 Mk16, Twój krążownik VI poziomu Pensacola otrzyma 7200. Jeśli moduł ten był również kupiony, na Twoje konto wpłynie 580 000.

Jeśli zbadany został krążownik VII poziomu Here is the ship : usa : Pensacola , po aktualizacji zbadany będzie krążownik VII poziomu New Orleans. Krążownik VII poziomu Here is the ship : usa : Pensacola będzie usunięty z konta wraz ze wszystkimi modułami.

 • Krążownik VII poziomu New Orleans dostarczony będzie ze zbadanymi modułami podobnymi do tych, jakie miał Here is the ship : usa : Pensacola .

Gracze, którzy mają już krążownik VII poziomu Here is the ship : usa : Pensacola , otrzymają:

 • Krążownik VII poziomu New Orleans (w tej samej konfiguracji, co Here is the ship : usa : Pensacola ). Wszyscy dowódcy i PD zdobyte krążownikiem Here is the ship : usa : Pensacola przeniesione będą na krążownik VII poziomu New Orleans.
 • Gracze otrzymają również krążownik VI poziomu Pensacola w podstawowej konfiguracji i dowódcą z 6 punktami umiejętności.

Kamuflaże: Jeśli gracz posiada standardowy, stały kamuflaż dla Here is the ship : usa : Pensacola , to dostanie taki również do VII-poziomowego New Orleans i VI-poziomowej Pensacoli.

 • Jeśli gracz posiada dowolny stały kamuflaż, otrzyma zamiast niego rekompensatę w kredytach o równowartości jego kosztu w dublonach.

Jeśli Twój krążownik VII poziomu Here is the ship : usa : Pensacola miał zbadany moduł 203 mm/55 Mk14, Twój krążownik VII poziomu New Orleans otrzyma 12 000 PD. Jeśli moduł ten był również kupiony, na Wasze konta wpłynie 980 000 .

Jeśli zbadany został krążownik VIII poziomu New Orleans , po aktualizacji zbadany będzie krążownik VIII poziomu Baltimore. Krążownik VIII poziomu Here is the ship : usa : New Orleans będzie usunięty z konta wraz ze wszystkimi modułami.

 • Krążownik VIII poziomu Baltimore dostarczony będzie ze zbadanymi modułami podobnymi do tych, jakie miał Here is the ship : usa : New Orleans .

Gracze, którzy mają już krążownik VIII poziomu Here is the ship : usa : New Orleans, otrzymają:

 • Krążownik VIII poziomu Baltimore (w tej samej konfiguracji, co Here is the ship : usa : New Orleans ). Wszyscy dowódcy i PD zdobyte krążownikiem Here is the ship : usa : New Orleans przeniesione będą na krążownik VIII poziomu Baltimore.
 • Gracze otrzymają również krążownik VII poziomu New Orleans w podstawowej konfiguracji i dowódcą z 7 punktami umiejętności.

Kamuflaże: Jeśli gracz posiada standardowy, stały kamuflaż dla Here is the ship : usa : New Orleans , to dostanie taki również do VIII-poziomowego Baltimore i VII-poziomowego New Orleans.

 • Jeśli gracz posiada dowolny stały kamuflaż, otrzyma zamiast niego rekompensatę w kredytach o równowartości jego kosztu w dublonach.
 • Gracze, którzy mają kamuflaż gratulacyjny dla Here is the ship : usa : New Orleans , otrzymają stały kamuflaż gratulacyjny jedynie dla krążownika VII poziomu New Orleans.

Jeśli Twój krążownik VIII poziomu Here is the ship : usa : New Orleans miał zbadany moduł 203 mm/55 Mk14, Twój krążownik VIII poziomu Baltimore otrzyma 20 000 PD. Jeśli moduł ten był również kupiony, na Wasze konta wpłynie 1 570 000 kredytów.

Jeśli zbadany został krążownik IX poziomu Here is the ship : usa : Baltimore , po aktualizacji zbadany będzie krążownik IX poziomu Here is the ship : usa : Buffalo . Krążownik IX poziomu Here is the ship : usa : Baltimore będzie usunięty z konta wraz ze wszystkimi modułami.

 • Krążownik IX poziomu Here is the ship : usa : Buffalo dostarczony będzie ze zbadanymi modułami podobnymi do tych, jakie miał Here is the ship : usa : Baltimore .

Gracze, którzy mają już krążownik IX poziomu Here is the ship : usa : Baltimore , otrzymają:

 • Krążownik IX poziomu Here is the ship : usa : Buffalo (w tej samej konfiguracji, co Here is the ship : usa : Baltimore ). Wszyscy dowódcy i PD zdobyte krążownikiem Here is the ship : usa : Baltimore przeniesione będą na krążownik IX poziomu Here is the ship : usa : Buffalo .
 • Gracze otrzymają również krążownik VIII poziomu Baltimore w podstawowej konfiguracji i dowódcą z 8 punktami umiejętności.

Kamuflaże: Jeśli gracz posiada standardowy, stały kamuflaż dla Here is the ship : usa : Baltimore , to dostanie taki również do IX-poziomowego Here is the ship : usa : Buffalo i VIII-poziomowego Baltimore.

 • Jeśli gracz posiada dowolny stały kamuflaż, otrzyma zamiast niego rekompensatę w kredytach o równowartości jego kosztu w dublonach.

Jeśli Twój krążownik IX poziomu Here is the ship : usa : Baltimore miał zbadany moduł 203 mm/55 Mk15, Twój krążownik IX poziomu Here is the ship : usa : Buffalo otrzyma 27 500 PD. Jeśli moduł ten był również kupiony, na Twoje konto wpłynie 2 400 000.

Wszystkie zamontowane ulepszenia, kamuflaże, sygnały i sprzęt eksploatacyjny zostaną zdemontowane z zastępowanych okrętów i umieszczone w Inwentarzu.

Jeśli jakikolwiek okręt miałby być przyznany kilkukrotnie (na przykład w sytuacji, gdy gracz ma już Here is the ship : usa : Cleveland i Here is the ship : usa : Pensacola i otrzymuje Pensacolę dwukrotnie): Pensacola + Cleveland oraz New Orleans + Pensacola), to gracz otrzyma okręt w konfiguracji określonej w powyższych zasadach zastępowania, dowódcę, miejsce w porcie i rekompensatę w kredytach w wysokości kwoty zakupu okręty w podstawowej konfiguracji i bez uwzględnienia jakichkolwiek zniżek.

Kombinacje okrętów

 • Jeśli gracz wcześniej kupił Here is the ship : usa : Cleveland VI poziomu i Here is the ship : usa : Pensacola VII poziomu, to na jego konto wpłynie rekompensata w wysokości 2 950 000 kredytów.
 • Jeśli gracz wcześniej kupił Here is the ship : usa : Pensacola VII poziomu i Here is the ship : usa : New Orleans VIII poziomu, to na jego konto wpłynie rekompensata w wysokości 5 570 000 kredytów.
 • Jeśli gracz wcześniej kupił Here is the ship : usa : New Orleans VIII poziomu i Here is the ship : usa : Baltimore IX poziomu, to na jego konto wpłynie rekompensata w wysokości 8 900 000 kredytów.

Premie przyznawane za duplikaty kamuflaży

 • Jeśli dodawany jest duplikat stałego kamuflażu dla okrętu VI poziomu, to zamiast niego na konto wpłynie rekompensata w wysokości 1 500 000
 • Jeśli dodawany jest duplikat stałego kamuflażu dla okrętu VII poziomu, to zamiast niego na konto wpłynie rekompensata w wysokości 3 000 000
 • Jeśli dodawany jest duplikat stałego kamuflażu dla okrętu VIII poziomu, to zamiast niego na konto wpłynie rekompensata w wysokości 4 500 000

Here is the ship : usa : ClevelandHere is the ship : usa : PensacolaHere is the ship : usa : New OrleansHere is the ship : usa : Baltimore

Także jeśli przed wprowadzeniem aktualizacji 0.7.5 posiadacie Here is the ship : usa : Cleveland , Here is the ship : usa : Pensacola , Here is the ship : usa : New Orleans , oraz Here is the ship : usa : Baltimore ze wszystkimi dostępnymi modułami i stałym kamuflażem, to na jego konto wpłynie rekompensata za przeniesienie tych okrętów wewnątrz drzewa technologicznego w wysokości 31 950 000.

Nowa kolekcja i nowa kampania

Aktualizacja 0.7.5 to nie tylko nowe okręty. Zaoferujemy Wam również nową, tematyczną kampanię i kolekcję, które będą stale dostępne w grze.

Kampania „Uderzaj mocno, uderzaj szybko, uderzaj często!”

Podstawą historyczną tej kampanii jest kariera admirała U.S. Navy Williama Halseya. Żeby ją wypełnić, potrzebować będziesz okrętów VIII lub wyższego poziomu, a niektóre zadania będą wymagały amerykańskich okrętów konkretnego typu. Wypełniając poszczególne zadania otrzymać będzie można rozmaite nagrody, w tym superkontenery za wypełnienie ostatnich zadań. Po wypełnieniu ostatniego zadania finałowej misji gracz otrzyma unikalnego dowódcę Williama Halseya z 15 punktami umiejętności, talentami i pamiątkową naszywką.

W naszej grze William Halsey posiada następujące umiejętności, talenty i cechy szczególne:

Umiejętność „Ekspert w ładowaniu”:

 • -75% (zamiast -50%) do czasu przeładowania dział przy zmianie typu pocisków.

Umiejętność „Strzelec wyborowy”:

 • +3 (zamiast 2,5) stopnie/sek. do szybkości obrotu dział o kalibrze nie większym niż 139 mm,
 • +1 (zamiast 0,7) stopnie/sek. do szybkości obrotu dział o kalibrze nie większym niż 139 mm,

Talent „Uderzaj mocno!”. Po zdobyciu osiągnięcia „Wsparcie” z dowódcą Halseyem na pokładzie, Twój okręt otrzyma następujące premie:

 • -20% do czasu przeładowania głównej baterii,
 • -20% wykrywalności okrętu
 • -10% do czasu przeładowania wyrzutni torped.

Talent „Uderzaj szybko!” Po zdobyciu osiągnięcia „Podwójne uderzenie” z dowódcą Halseyem na pokładzie, Twój okręt otrzyma następujące premie:

 • -10% do standardowej wykrywalności (efekt kumuluje się, jeśli gracz zdobędzie osiągnięcie kilkukrotnie w ciągu jednej bitwy).

Kolekcja „Amerykańskie krążowniki”

Ta kolekcja jest całkiem pokaźna – liczy sobie 48 przedmiotów, w tym:

 • Stylizowane obrazki przedstawiające amerykańskie krążowniki, począwszy od Here is the ship : usa : St. Louis z 1907 roku do Here is the ship : usa : Des Moines z 1948 roku,
 • Historyczne amerykańskie uzbrojenie morskie, takie jak podwójna wieża kal. 152 mm Mark 16 czy przeciwlotnicze karabiny maszynowe M2 Browning,
 • Medale przyznawane w U.S. Navy takie jak Medal Honoru, czy Medal Srebrnej Gwiazdy,
 • Naszywki (jako przedmioty kolekcjonerskie), takie jak odznaki artylerzystów czy operatorów radarów.

Kompletowanie podkolekcji da graczom dostęp do alternatywnych schematów kolorystycznych dla standardowych jednorazowych i stałych kamuflaży amerykańskich okrętów, a także możliwość wznoszenia na nich dodatkowych flag. Każda z podkolekcji będzie dedykowana tylko jednemu typowi okrętu.

Przedmioty kolekcjonerskieNagroda
Krążowniki, lata 1900–1939 Druga flaga na amerykańskich krążownikach
Krążowniki, lata .40 Druga flaga na amerykańskich pancernikach
Główna bateria Druga flaga na amerykańskich lotniskowcach
Działa przeciwlotnicze Druga flaga na amerykańskich niszczycielach
Najwyższe odznaczenia Dodatkowy schemat malowania dla standardowych kamuflaży amerykańskich krążowników
Ordery i medale Dodatkowy schemat malowania dla standardowych kamuflaży amerykańskich pancerników
Stopnie bojowe Dodatkowy schemat malowania dla standardowych kamuflaży amerykańskich lotniskowców
Inne stopnie Dodatkowy schemat malowania dla standardowych kamuflaży amerykańskich niszczycieli

 

Gracz może budować swoją kolekcję tak długo, jak ją „subskrybuje”, tj. kiedy przycisk „Odbierz” jest aktywowany na ekranie kolekcji. Jeśli gracz zdecyduje się zbierać inną stałą kolekcję, postępy w kolekcji „Amerykańskie krążowniki” zostaną zawieszone do momentu, aż ww. przycisk zostanie ponownie aktywowany. Kiedy przycisk „Odbierz” jest aktywny dla tej kolekcji, przedmioty do niej należące będą się pojawiać w codziennych kontenerach.

Amerykańskie szaleństwo nie dobiegło jeszcze końca, ponieważ startujemy z pierwszą częścią maratonu misji bojowych, którego ukończenie nagrodzone będzie krążownikiem VII poziomu Here is the ship : usa : Indianapolis .

Większość „amerykańskich” kontenerów będzie dostępna przede wszystkim jako nagroda za pomyślne wypełnienie misji z maratonu. Poza zużywalnym kamuflażem „Gwiazdy i pasy” i specjalnymi sygnałami ekonomicznymi, kontenery te mogą zawierać misje bojowe, które nagradzane są okrętami Premium takimi jak Here is the ship : usa : Sims , Here is the ship : usa : Monaghan , Here is the ship : usa : Atlanta , czy Here is the ship : usa : Kidd . Na nowo opracowany, możliwy do zbadania Cleveland oraz odpowiednia, pamiątkowa naszywka również mogą być zdobyte w ten sposób. Każda z tych misji może pojawić się tylko raz. Jeśli gracz posiada już wymienione okręty, otrzyma dowódcę, miejsce i premię w kredytach. Zwracamy uwagę na fakt, że misje bojowe dla tych okrętów będą dostępne w okresie od 1 czerwca do 20 sierpnia 2018 roku.

 

Więcej szczegółów dotyczących maratonu dowiedzieć się będzie można z artykułu o czerwcowych misjach bojowych.

Interfejs bitwy: Informacje

W grze pojawi się nowa wstęga: „Wykrycie”. Będzie ona przyznawana po wykryciu przeciwnika, który nie został wcześniej wykryty od początku bitwy lub pozostawał niewykryty przez co najmniej 90 sekund. Zadania w kampaniach będą odpowiednio dostosowane: warunek „Wykryj jako pierwszy X okrętów wroga” zamieni się na warunek polegający na zdobyciu X baretek „Wykrycie”. Wszystkie zadania, które były już w roku w momencie wprowadzenia aktualizacji, zostaną automatycznie ukończone.

Ponadto, wszyscy gracze będą teraz widzieli, jaki typ bomby, PP czy OB , przenoszą sojusznicze oraz nieprzyjacielskie bombowce nurkujące. Nowe ikony widoczne będą w normalnym widoku gry oraz na minimapie.

Żeby uczynić rozgrywkę bardziej komfortową, na minimapie wyświetlany będzie wektor ruchu namierzonego okrętu. Zrównanie się z tym wektorem pozwoli na celniejsze prowadzenie ognia.

Polepszyliśmy nieco linie na miniapie, teraz będą nieco cieńsze i będą lepiej pasować do interfejsu bitwy.

Zmiany w równoważeniu gry

Żeby uwypuklić atuty i polepszyć ogólną wartość bojową w porównaniu z innymi unikalnymi dowódcami, Yamamoto Isoroku otrzyma następujące ulepszone umiejętności:

„Ekspert w celowaniu”:

 • +3 (zamiast +2,5) stopnie/sek. do szybkości obrotu dział o kalibrze nie większym niż 139 mm,
 • +1 (zamiast +0,7) ) stopień/sek. do szybkości obrotu dział o kalibrze większym niż 139 mm.

„Zapobiegawcze utrzymanie”:

 • -45% (zamiast -30%) do ryzyka poważnego uszkodzenia modułów.

Możliwość użycia na Here is the ship : usa : Indianapolis Radaru dozorowania o zasięgu 9,9 km sprawia, że jest on wyjątkowym reprezentantem okrętów Premium na VII poziomie. Niestety, ten ciężki krążownik często okazuje się zbyt powolny, by dostosować się do zmieniających się warunków bitwy. Z tego powodu w aktualizacji 0.7.5 czas przestawiania steru i szybkość obrotu głównych wież ulegną zmianie, czyniąc ten okręt zwrotniejszym i przyjemniejszym w dowodzeniu, jednocześnie utrzymując go na poziomie podobnym jak przebudowany amerykański ciężki krążownik New Orleans:

 • Czas przestawiania steru został skrócony z 9,1 s do 8,4 s,
 • Szybkość obrotu głównych wież zwiększyła się z 6 do 7 stopni na sekundę.

Umiejętności botów w scenariuszu „Ostatnia granica” zostały dostosowane tak, aby poziom trudności był bardziej odpowiedni dla większości graczy.

Współpraca z Azur Lane

Dobre wieści dla tych, którzy uwielbiają anime! Rozpoczynamy wspólny projekt z Azur Lane, grą mobilną popularną w Azji. W ramach tej współpracy siedmiu dowódców z unikalnym podkładem głosowym zagości w World of Warships wraz z trzema pamiątkowymi flagami i zużywalnym kamuflażem. Nagrody za ukończenie łańcucha misji bojowych to dowódca dla pancernika Nelson i jednorazowe kamuflaże Azur Lane. Inni dowódcy, podobnie jak pamiątkowe flagi, dostępni będą w sklepie Premium.

Ulepszenia dźwięków

Następujące nowe efekty dźwiękowe staną się dostępne po włączeniu ustawień dźwięku „Wysokich” lub „Ultra”:

 • W porcie Baza morska dodaliśmy odgłosy pociągu, samochodów, żurawi i przelatujących samolotów. Urządzenia budujące niszczyciel również będą wydawać dźwięki.
 • W porcie Filipiny można usłyszeć dzwony kościelne.
 • W porcie Dunkierka gracze będą teraz słyszeć odgłosy przelatujących bombowców oraz odgłosy bombardowań w oddali.
 • W porcie Morze Czarne dodaliśmy odgłosy bazaru.
 • W porcie Hamburg dodaliśmy efekty dźwiękowe przelatujących po niebie samolotów, kościołów oraz przepływających okrętów.
 • W porcie Kronsztad pojawią się odgłosy samolotów, fajerwerków, okrętów oraz latających po niebie mew.
 • W porcie Londyn można będzie usłyszeć odgłosy fajerwerków i karuzeli.
 • W porcie Marsylia dodaliśmy odgłosy samolotów, kościołów i okrętów.
 • W porcie Zipangu dodaliśmy dźwięki samolotów i okrętów.
 • Okręty w porcie Nowy Jork również wydawać będą dźwięki.
 • Dodane zostały efekty dźwiękowe na mapie „Biegun północny”

Ustawienia dźwięku „Niskie” zostały zoptymalizowane tak, by zwolnić dodatkowe zasoby systemowe. Najlepsze efekty można dzięki temu uzyskać w przypadku maszyn z niewielką ilością pamięci RAM i działających na 32-bitowym systemie operacyjnym. Gdy wybrana jest ta opcja, odgłosy silników i otoczenia zostaną wyciszone.

Następujące unikalne, stałe kamuflaże będą teraz miały własne efekty dźwiękowe dział głównych i dodatkowych, dział przeciwlotniczych oraz syren okrętowych:

 • Paris (Here is the ship : france : République );
 • Alldestroyer (Here is the ship : germany : [Großer Kurfürst] );
 • Hellcarrier (Here is the ship : japan : [Hakuryu] );
 • Galaxy (Here is the ship : usa : Des Moines );
 • Norma (Here is the ship : uk : Minotaur );
 • Zaya (Here is the ship : japan : [Zao] );
 • Aurora (Here is the ship : ussr : [Moskva] );
 • Flyfire (Here is the ship : usa : [Gearing] );
 • Blue Aster (Here is the ship : germany : Z-52 );
 • Rasputin (Here is the ship : ussr : Imperator Nikolai I ): odgłosy dział przeciwlotniczych tego okrętu pozostają niezmienione.

W porcie Kronsztad dostępna jest teraz alternatywna ścieżka dźwiękowa.

Zmiany w zawartości

Trzydzieści dwie nowe, zainspirowane piłką nożną naszywki pojawią się w grze. Nasłuchujcie wieści na naszej oficjalnej stronie internetowej, żeby dowiedzieć się jak je zgarnąć!

Dodaliśmy startowy symbol dla naszywek, „Artyleria”, przedstawiający dwa skrzyżowane działa.

Wraz z wejściem aktualizacji 0.7.5 w kliencie gry będzie można kupić radziecki krążownik IX poziomu Here is the ship : ussr : Kronshtadt za kwotę 750 000 wolnych PD.

Kamuflaże „Dziewica Orleańska” i „Republika” dla pancerników Here is the ship : france : Richelieu i Here is the ship : france : Gascogne nie będą już dostępne w kliencie gry.

Inne ulepszenia i poprawki

Wprowadziliśmy małą aktualizację do systemu przeciwdziałania niesportowemu zachowaniu. Teraz, gdy gracz trafi sprzymierzony okręt, uszkodzenia lustrzane zadane będą tylko wtedy, gdy wystosowane zostanie ostrzeżenie o uszkodzeniach sojuszników. Natychmiastowe zadanie lustrzanych uszkodzeń powodowało czasami utratę dwóch okrętów przez drużynę, co bardzo zaniżało jej szanse na zwycięstwo.

Zasłona dymna będzie teraz widoczna z każdej odległości, bez względu na ustawienia grafiki czy konfigurację sprzętową. Poprzednio, sekwencja renderowania stosowana do zasłon dymnych mogła działać nieprawidłowo, przez co dym był niewidoczny w widoku lornetki.

 • Naprawiono błąd powodujący zwiększoną wykrywalność okrętu po wystrzeleniu samolotu zwiadowczego przed oddaniem strzału na dużą odległość.
 • Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie ruchu sprzymierzonego okrętu, obserwowanego przez sojusznika, który został już zniszczony.
 • Po tym, jak okręt gracza został namierzony przez przeciwnika i znika z pola jego widzenia na więcej niż 4 sekundy, namierzenie będzie anulowane. Poprzednio cel pozostawał namierzony do czasu namierzenia innego okrętu, zablokowanie na poprzednim celu pozostawało aktywne nawet wtedy, gdy ten był niewidoczny przez długi czas.

Dodano nową opcję uruchamiania World of Warships z Wargaming Game Center. Opcja „Uruchom grę z ustawieniami standardowymi” zresetuje wszystkie ustawienia zastosowane przez gracza przed uruchomieniem gry.

Dodano pomniejsze usprawnienia do modeli i tekstur następujących okrętów:

 • Here is the ship : ussr : Budyonny
 • Here is the ship : uk : Leander

W związku z zamianą okrętów w amerykańskim drzewie technologicznym zmieniamy okręty sterowane przez boty w następujących operacjach:

 • W operacji „Obrona bazy morskiej Newport” sprzymierzone okręty Pensacola zostaną zastąpione okrętami Here is the ship : usa : Helena ;
 • W operacji „Ostatnia granica” wrogie okręty Here is the ship : usa : Pensacola , Here is the ship : usa : Cleveland, czy Here is the ship : usa : New Orleans zostaną zastąpione okrętami Here is the ship : usa : Indianapolis , Here is the ship : usa : Dallas oraz Cleveland.

Mniejsze poprawki:

 • Zmieniono ikony dla sprzętów eksploatacyjnych Premium. Teraz będą one zaznaczone dodatkową ikoną, pozwalającą odróżnić je od standardowych sprzętów eksploatacyjnych Premium.
 • Nie będzie już wyświetlane błędne powiadomienie o aktywacji skrótu klawiszowego do aktywacji wiadomości głosowych.
 • Zmieniono opis ostrzeżenia dotyczącego niemożliwości wejścia do bitwy, gdy do Twojego dywizjonu należy gracz naruszający zasady gry i nie mogący z tego powodu wziąć udziału w bitwie.
 • Naprawiono rzadko pojawiający się błąd powodujący nieprawidłowe wystrzelenie torped.
 • Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie tła w oknie wyboru flag dla okrętów Azji Wschodniej i Wspólnoty.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przełączenie się na czat dywizjonu przy tworzeniu i dołączaniu do dywizjonu w trakcie bitwy.
 • Naprawiono błąd, który zmieniał status gracza w systemie przeciwdziałania niesportowemu zachowaniu po rozłączeniu z serwerem.

Kod HTML