Aktualizacja 0.6.5.1

Aktualizacje
28 349

Pamiętajcie, że na serwerze World of Warships będziemy przeprowadzać krótkie prace konserwacyjne, aby wprowadzić wersję 0.6.5.1.


Aktualizacja zostanie wprowadzona w czwartek, 25 maja w godzinach 7:00–8:30.


Lista zmian

  • Naprawiono usterkę powodującą, że okręty zostały sprzedawane wraz z zamontowanymi na nich kamuflażami. Teraz kamuflaż zostaje zdjęty i umieszczony w Inwentarzu.
  • Naprawiono usterkę powodującą, że informacja o niewłaściwym okręcie i typie bitwy w przypadku wypełniania zadań kampanii była wyświetlana po rosyjsku.
  • Za ostatnie zadanie misji #3 w kampanii Polowanie na Bismarcka przyznawana jest Modyfikacja 1 dodatkowej baterii, która nie może zostać zamontowana na żadnym okręcie.

Ważne: Wraz z wprowadzeniem wersji 0.6.5.1 nagrodą za to zadanie stanie się Modyfikacja dodatkowego uzbrojenia 1. Niewłaściwe ulepszenie zostanie usunięte z kont wszystkich, którzy już je otrzymali w nagrodę, a w zamian zostanie przyznane właściwe. Aby uniknąć utraty kredytów, nie sprzedawajcie niewłaściwego ulepszenia i poczekajcie na wersję 0.6.5.1, gdy zostanie ono wymienione na właściwe. Jeśli już sprzedaliście Modyfikację 1 dodatkowej baterii, nie otrzymacie nowego ulepszenia.

  • Naprawiono usterkę, która powodowała w przypadku lotniskowca ustawianie śledzącej kamery, gdy zaznaczono kilka punktów nawigacyjnych przy użyciu klawisza Shift, gdy opcja „Zablokuj [SHIFT] dla lotniskowców” była wyłączona.